බ්ලොග් අඩවි 1230 කට පිවිසීමට හැකි පියගැට පෙළක ඇරඹුම . . . . !

බ්ලොග් අඩවි 1230 කට පිවිසීමට හැකි පියගැට පෙළක ඇරඹුම . . . . !

2. බ්ලොග් සඟරා (123)

6. එන්න මගේ ප්‍රිය මිතුරෝ (27)

Thursday, 28 October 2021

මෙරට සියළු බ්ලොග් එක් වහලක් යටතට ගෙන එන්නට ගන්නා වෑයම . . . !

මේක තාම පර්යේශණ මට්ටමේ තියෙන සින්ඩියක්.

මේක තාම පර්යේශණ මට්ටමේ තියෙන සින්ඩියක්; නිසාම ඉදිරියේ මෙම කොලමයන් හෝ මාතෘකා හා ගොනු වෙනස් විය හැකියි.

මේ පිළිබඳව ඔබගේ වටිනා අදහස් අප වෙත එවන්න.

ඒ සඳහා ක්‍රම තුනක් තියෙනවා.

1. මේ පෝස්ටුවට දාන කමෙන්ටුවක් ලෙස.

2. පහල ඇති පෝරමය පුරවා.

3. පහත ඇති ඊ ලිපිනය හරහා.

sandhakadapahana@gmail.com

අපෙන් ඔබට - ඔබෙන් අපට...

අප ඔබට දෙන ප්‍රචාරය සේම, අපට ද ප්‍රචාරයක් ලබා දෙන්න, පහත ඇති කෝඩ් එක කොපි කරගෙන, ඔබගේ බ්ලොගයේ Layout හි, HTML/JavaScript ගැජටයක් අලුතින් අරඹා, එහි content යටතේ පේස්ට් කර, සේව් කරන්න...

සැළකිය යුතුයි - මෙම කේතයේ ඇති සෑම [ සළකුණක් වෙනුවට ම < යොදා සේව් කරන්න.

[a href="http://sandhakadapahana.blogspot.com" target="_blank">[img src="https://1.bp.blogspot.com/-k0hSS2xt2JE/YXvhnbYfM8I/AAAAAAAAAAs/ZmOt-ZDjpdQkfUWw8ekSYIm1Le7WrSp0wCLcBGAsYHQ/s311/Capture.PNG" border="0" />